Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos Ahlström Capital Oy:n omistusosuudessa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ  PÖRSSITIEDOTE 18.1.2021 klo. 20.30

Ahlstrom-Munksjö Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n omistamien Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeiden osuus on 18.1.2021 laskenut alle 5 prosentin liputusrajan (18,36 prosentista 0,00 prosenttiin). Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Ahlstrom-Munksjö Oyj:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää, mikä on 115 653 315 osaketta ja ääntä.

Ahlström Capital Oy:n omistusosuuden laskeminen liittyy sisäiseen uudelleenjärjestelyyn tiettyjen Ahlström‑perheen jäsenten ja tiettyjen liitännäisten tahojen Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeiden omistuksen keskittämiseksi ennen 24.9.2020 julkistetun kaikkia Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ulkona olevia osakkeita ja ääniä koskevan julkisen ostotarjouksen toteuttamista. Sisäisen uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi Ahlstrom Invest B.V. on toteuttanut osakevaihdon, jonka johdosta Alhström Capital Oy:llä ei enää ole määräysvaltaa Ahstrom Invest B.V.:ssä. Ahlström Capital Oy:llä ei siten ole enää välillisiä (tai välittömiä) omistusosuuksia Ahlstrom‑Munksjö Oyj:ssä.

Lisätietoja

Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 10 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.