Ahlstrom-Munksjö Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2021 klo 15.15

Spa Holdings 3 Oy ("Spa Holdings 3") on 17.2.2021 käynnistänyt Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ("Ahlstrom-Munksjö") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Ahlstrom-Munksjön liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Spa Holdings 3:n edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Ahlstrom-Munksjön vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Helsingin käräjäoikeus on 9.3.2021 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Antti Kuusimäen.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Spa Holdings 3:n ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Ahlstrom-Munksjön internet-sivuilla. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja:
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com   
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.