Ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

AHLSTROM-MUNKSJÖ OY      PÖRSSITIEDOTE      19.2.2021, klo 11:30

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidettiin 19.2.2021 Ahlstrom-Munksjö-konsernin pääkonttorilla Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestettiin eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla siten, että osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan Yhtiökokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 97 898 899 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 84,65 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous kannatti kaikkia Yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia vähintään noin 95,41 prosentin osuudella Yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.  

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7). 

Yhtiökokous päätti Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valittiin uudelleen Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinonen. Halvor Meyer Horten, Peter Seligson, Ivano Sessa, Michael Siefke ja Karl-Henrik Sundström valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. 

Kaikki hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka alkaa Yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että:

  • Uudelleen valittujen hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina ja ne maksetaan Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti;
  • Nykyisten hallituksen jäsenten, joita ei valittu uudelleen, palkkiot maksetaan Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ikään kuin heidän toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; ja
  • Niille hallituksen jäsenille, jotka valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi, maksetaan palkkiot Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Lisäksi päätettiin Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Yhtiökokous päätti Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lakkautettu välittömästi Yhtiökokouksen päätöksellä.

Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevan valtuutuksen muuttamisesta päättäminen

Yhtiökokous päätti Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti muuttaa Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (”Valtuutus”) seuraavasti:

Valtuutus kattaa yhteensä enintään 115 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 100 prosenttia yhtiön osakemäärästä.

Valtuutukseen ei tehty muita muutoksia, ja se säilyy täten muutoin voimassa siinä muodossa kuin se hyväksyttiin mainitussa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus on siten valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Muutettu valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätös ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallitus selvittämään, olisiko yhtiön edun mukaista muuttaa sen kotipaikka Helsingistä toiseen EU-maahan, mukaan lukien sen yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi

Yhtiökokous päätti Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallituksen selvittämään, olisiko yhtiön edun mukaista muuttaa sen kotipaikka Helsingistä toiseen EU-maahan, mukaan lukien sen yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021 viimeistään 5.3.2021 alkaen.

Yhtiökokouksen jälkeiset hallituksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti Yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Ivano Sessan. 

Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan. Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäseniksi valittiin Halvor Meyer Horten (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen ja Ivano Sessa. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Ivano Sessa (puheenjohtaja), Peter Seligson ja Michael Siefke.

Lisätietoja:

Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista, terveydenhuollon kankaista sekä energian varastointi- ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 2,7 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 7 800 henkilöä. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.