Ledarskap på Ahlstrom

Ledarskap handlar om att säkerställa att vi når våra gemensamma mål och att våra medarbetare kan prestera på bästa sätt. Våra ledare har en nyckelroll i att skapa en framgångskultur och hjälpa oss att uppfylla företagets vision.  

Ahlstrom har ett stolt arv av framgångsrikt ledarskap. Vi har en portfölj av ledarutvecklingsprogram för olika ledarroller. 

Vår ledarutvecklingsportfölj ger utvecklingsmöjligheter för nuvarande och framtida ledare i olika roller och i olika skeden av sin karriär. Alla fyra ledarskapsprogrammen är skräddarsydda efter målgruppernas specifika behov, dock har de likheter i inlärningsmetoderna. De främjar alla personlig utveckling baserat på 360-feedback samt har mentorskap och coaching inbyggt i inlärningsvägen.