Ahlstrom i korthet

Ahlstrom är världsledande inom fiberbaserade specialmaterial. Vårt mål är att rena och skydda, med varje fiber, för en hållbar värld. Vår vision är Att vara företaget som väljs för sina hållbara specialmaterial av alla våra intressenter. Vi betjänar fem växande och distinkta slutmarknader, som utgör grunden för våra fem divisioner: Filtration (filtrering), Food & Consumer Packaging (mat och konsumentförpackningar), Healthcare (hälsovård), Building Materials (byggmaterial) and Technical Materials (tekniska material). Vi tillför värde genom att kombinera fibrer med vår avancerade teknologi och innovativa företagskultur, att ständigt utforska nya material och tillämpningar.

Vår globala närvaro

 

our-presence-map-updated.jpg

Att arbeta tillsammans för ett bättre liv 

Vårt sätt att arbeta

Vårt sätt att arbeta

Ahlstrom-Munksjö bygger på en vänlig och familjär arbetskultur över världen. För att leva upp till vårt ambitiösa kundlöfte bygger vi en innovativ och inspirerande företagskultur, där du helt och hållet kan vara dig själv. 

Mål, vision och värderingar

Mål, vision och värderingar

Vår roll är att främja möjligheterna hos fiberbaserade material för att utveckla och förnya tillämpningar, lösningar och slutanvändarupplevelser, samt sträva efter att ompröva fiberns roll i vårt samhälle.