Meddelanden

2021-05-03
Ahlstrom-Munksjö gör mångmiljoninvestering i Aspa Bruk

2020-12-18
Spa Holdings 3 Oy kompletterar erbjudandehandlingen rörande det offentliga kontanta uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oy

2020-12-18
Ahlstrom-Munksjös finansiella information 2021 och förändring i bolagets rapporteringsspråk

2020-12-17
Spa Holdings 3 Oy justerar erbjudandevederlaget till 17,84 EUR per aktie i det frivilliga rekommenderade kontanta offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

2020-12-17
Ahlstrom-Munksjö har beslutat om dividend om 0,13 euro per aktie

2020-12-11
Spa Holdings 3 Oy kompletterar erbjudandehandlingen rörande det offentliga kontanta uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

2020-12-08
Spa Holdings 3 Oy förlänger acceptperioden för uppköpserbjudandet och lämnar en uppdatering angående oåterkalleliga åtaganden

2020-10-28
Spa Holdings 3 Oy kompletterar erbjudandehandlingen rörande det offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

2020-10-28
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2020: STABILT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

2020-10-28
Förändringar i Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp

2020-10-21
Spa Holdings 3 Oy inleder det frivilliga rekommenderade kontanta offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj den 22 oktober 2020

2020-10-21
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-september 2020 den 28 oktober kl. 8.30 EET

2020-10-16
Uttalande från styrelsen för Ahlstrom-Munksjö Oyj gällande det frivilliga kontanta offentliga uppköpserbjudande från Spa Holdings 3 Oy

2020-09-30
Ahlstrom-Munksjö har beslutat om dividend om 0,13 euro per aktie

2020-09-24
Kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö – Inbjudan till webkonferensen, den 24 september, 2020 kl 09.30 EEST

2020-09-24
Spa Holdings 3 Oy lämnar ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj

2020-09-23
Ahlstrom-Munksjö investerar i ny formaldehydfri bestrykningsmaskin

2020-08-21
Förändring i Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp

2020-08-19
Ahlstrom-Munksjö deltar i Ahlström Collective Impact -initiativet och investerar i en bättre framtid för barn genom en ny samarbetsmodell med UNICEF Finland

2020-07-28
Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2020: STABILT RESULTAT UNDER EXCEPTIONELLA OMSTÄNDIGHETER

2020-07-21
Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2020 den 28 juli kl. 12.00 EEST

2020-06-30
Ahlstrom-Munksjö beslutar om dividend om 0,13 euro per aktie

2020-06-10
Ahlstrom-Munksjös valberedning utsedd

2020-05-15
Ahlstrom-Munksjö, Filterpak och K-gruppen startar produktionen av ansiktsmasker i Finland

2020-04-23
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2020: Stark förbättring av jämförbar ebitda

2020-04-16
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport for januari-mars 2020 den 23 april

2020-04-03
Ahlstrom-Munksjö tillhandahåller jämförbara finansiella siffror enligt den nya rapporteringsstrukturen och presentationen av resultaträkningen

2020-03-25
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2020-03-25
Stark början på året med samordnad insats mot coronaviruset – ändring till kvartalsprognos

2020-03-18
Praktiska instruktioner inför Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämma

2020-03-09
Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier

2020-03-05
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.3.2020

2020-03-04
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 4.3.2020

2020-03-03
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 3.3.2020

2020-03-03
Ahlstrom-Munksjö slutför försäljningen av konstnärspappersverksamheten ARCHES®

2020-03-02
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.3.2020

2020-02-28
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 28.2.2020

2020-02-28
Ahlstrom-Munksjös års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 publicerad

2020-02-27
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.2.2020

2020-02-26
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.2.2020

2020-02-25
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 25.2.2020

2020-02-24
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.2.2020

2020-02-21
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 21.2.2020

2020-02-20
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.2.2020

2020-02-19
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.2.2020

2020-02-18
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.2.2020

2020-02-13
Ahlstrom-Munksjö inleder återköp av egna aktier

2020-02-13
Nya prestationsperioder inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentprogrammet och en ny aktiematchningsplan för Ahlstrom-Munksjö

2020-02-13
Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2020-02-13
Ahlstrom-Munksjös bokslutskommunike 2020: Mycket starkt kassaflöde och stabil lönsamhet

2020-02-06
Ahlstrom-Munksjö publicerar bokslutskommunike för 2019 den 13 februari 2020

2020-01-27
Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2020

2019-12-31
Ahlstrom-Munksjö slutför försäljningen av verksamheten för glasfiberarmering

2019-12-17
Ahlstrom-Munksjö förstärker tillväxtplattformen för den attraktiva verksamheten Advanced Liquid Technologies genom förvärv

2019-12-05
Ahlstrom-Munksjö Oyj emitterar ett hybridlån på 100 miljoner euro

2019-11-28
Ahlstrom-Munksjö Oyj överväger emittering av ett hybridlån

2019-11-27
Ahlstrom-Munksjö tecknar icke-bindande avsiktsförklaring om förvärv av den kinesiska dekorpapperstillverkaren Minglian

2019-11-27
Förändringar i Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp

2019-11-21
Ahlstrom-Munksjö avyttrar verksamheten för glasfiberarmering

2019-11-14
Ahlstrom-Munksjö erhåller OK Compost-certifiering för sina transparenta förpackningspapper

2019-11-06
TrustShield™, Ahlstrom-Munksjös medicinska textilier för engångsbruk som ger ultimat skydd i operationssalar, kliniska miljöer och laboratoriemiljöer

2019-11-05
Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre inför korsvisa säkerhetsrevisioner i Tyskland

2019-10-30
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2019: Starkt kassaflöde och stabil lönsamhet

2019-10-30
Ahlstrom-Munksjö tecknar icke-bindande samförståndsavtal om avyttring av konstnärspappersverksamheten ARCHES®

2019-10-24
Ahlstrom-Munksjö erbjuder nu globalt ett brett sortiment av FluoroFree® fettbeständiga livsmedelsförpackningar

2019-10-24
Ahlstrom-Munksjö erbjuder nu globalt ett brett sortiment av FluoroFree® fettbeständiga livsmedelsförpackningar

2019-10-18
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-september 2019 den 30 oktober 2019

2019-10-17
Förändringar i Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp

2019-09-27
Ahlstrom-Munksjö och Seoil lanserar en fiberbaserad lösning för U-formade papperssugrör

2019-09-25
Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2020

2019-09-25
Ahlstrom-Munksjö beslutar om dividend (utdelning) om 0,26 euro per aktie

2019-09-17
Inbjudan till telefonkonferens den 17 september 2019 kl. 12:00 EEST - Ahlstrom-Munksjö utreder strategiska alternativ för dess Decor-pappersverksamhet

2019-09-17
Ahlstrom-Munksjö utreder strategiska alternativ för dess Decor- pappersverksamhet

2019-09-05
Ahlstrom-Munksjö expanderar Extia®-portföljen för industriella luftfilterapplikationer

2019-07-30
Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2019: JÄMFÖRBAR EBITDA FÖRBÄTTRADES

2019-07-17
Ahlstrom-Munksjö utvecklar högst användbara och hållbara alternativa vaxpapper

2019-07-16
Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2019 den 30 juli 2019

2019-07-03
Ahlstrom-Munksjö erhåller OK Compost-certifiering för sina fettresistenta Coralpack-förpackningspapper

2019-06-17
Ahlstrom-Munksjö erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa och slitstarka bygg- och konstruktionspapper

2019-06-11
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2019-06-11
Ahlstrom-Munksjös hållbarhetsarbete belönas med EcoVadis Gold -bedömningen för tredje gången i rad

2019-05-16
Ahlstrom-Munksjö lanserar en ny generation av releasematerial som optimerar lamineringen av RFID-inlägg

2019-04-25
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2019: Framsteg i förbättringen av kurrenskraften

2019-04-25
Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen och implementering av en ny affärsstruktur i syfte att integrera den förvärvade verksamheten och genomföra en strategisk anpassning

2019-04-24
Ahlstrom-Munksjö lanserar en ny fiberbaserad lösning för papperssugrör

2019-04-15
Ahlstrom-Munksjö ett av de första bolagen inom sin bransch att bli ISO 45001-certifierad

2019-04-11
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-mars 2019 den 25 april 2019

2019-04-04
Ahlstrom-Munksjös filtreringsmedium Extia® får utmärkelse för produktnyhet

2019-03-28
Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny prestationsperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet, ett Aktiematchingsprogram och ett Villkorat Aktieprogram

2019-03-27
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2019-03-22
Ahlstrom-Munksjös HighFlow-produkt slår rekord i antalet laminerade lager av kolfibermaterial

2019-03-14
Resolute Forest Products vann den första utmärkelsen inom RISI Safety Award sponsrad av Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre

2019-02-28
Ahlstrom-Munksjös års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 publicerad

2019-02-14
Korrigering: Ahlstrom-Munksjö Oyj bokslutskommunike 2018: Framgångsrikt verkställande av tillväxtstrategin

2019-02-14
Kallelse till Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämma

2019-02-14
Ahlstrom-Munksjö publicerar kompletterande finansiell proformainformation

2019-02-14
Ahlstrom-Munksjö Oyj bokslutskommunike 2018: Framgångsrikt verkställande av tillväxtstrategin

2019-01-31
Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre har startat ett unikt samarbete inom säkerhetsrevidering

2019-01-31
Ahlstrom-Munksjö publicerar bokslutskommunike för 2018 den 14 februari 2019

2019-01-25
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2019

2018-12-28
Nya aktier i Ahlstrom-Munksjö registrerade i det finska handelsregistret

2018-12-19
Nya aktier i Ahlstrom-Munksjö registrerade i det finska handelsregistret

2018-12-18
Slutgiltigt resultat av Ahlstrom-Munksjös aktieemission

2018-12-14
Ahlstrom-Munksjös aktieemission övertecknad

2018-12-07
Ahlstrom-Munksjös hållbara fibermaterial används i klänningstyg på Nobelbanketten

2018-11-19
Ahlstrom-Munksjö publicerar prospekt avseende aktieemission med företrädesrätt

2018-11-19
Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation som hänför sig till förvärvet av Expera och Caieiras samt utvald finansiell tilläggsinformation om Expera

2018-11-19
Ahlstrom-Munksjö offentliggör villkoren för aktieemissionen

2018-11-15
Säkerhetsfiber används på Ahlstrom-Munksjö för att öka spårbarheten för produkter

2018-11-09
Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen

2018-11-09
Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2019

2018-11-08
Ahlstrom-Munksjö ökar sin produktionskapacitet av pergamentpapper och inviger den nya produktionslinjen i Saint-Séverin i Frankrike

2018-11-07
Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial tillsammans med fem samarbetspartners

2018-10-30
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2018: Lönsamheten förbättrades Q3 – Stora framsteg för implementeringen av vår strategi

2018-10-30
Ahlstrom-Munksjö planerar att avsevärt förbättra konkurrenskraften för verksamheten för ensidigt bestrukna papper vid fabriken i Stenay, Frankrike

2018-10-19
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-september 2018 den 30 oktober 2018

2018-10-18
Ahlstrom-Munksjö förvärvar Caieiras specialpappersbruk i Brasilien

2018-10-10
Ahlstrom-Munksjö upphör med prognosen för jämförbar EBITDA på grund Expera förvärvet

2018-10-10
Ahlstrom-Munksjö verkställer förvärvet av Expera, ändrar segmentrapportringen och utnämner en ny medlem i ledningsgruppen

2018-10-01
Ahlstrom-Munksjö bygger på sin globala plattform för högpresterande filtermaterial genom att färdigställa investeringen i Madisonville, USA

2018-09-19
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den extra bolagsstämman

2018-09-10
Ahlstrom-Munksjö beslutar om dividend (utdelning) om 0,26 euro per aktie

2018-09-07
Ahlstrom-Munksjös vd Hans Sohlström på kapitalmarknadsdagen: Tilltagande omvandlingsprocess och fokus på lönsam tillväxt

2018-08-30
Ahlstrom-Munksjö stärker förmåga att betjäna den bestrukna specialpappersmarknaden i Sydamerika genom att investera 21 miljoner euro

2018-08-24
Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma

2018-08-20
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den extra bolagsstämman 2018

2018-07-30
Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre tar initiativet till ett globalt säkerthetsutmärkelse

2018-07-26
Ahlstrom-Munksjö publicerar ytterligare utvald jämförande finansiell information om Expera

2018-07-26
Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2018: Framgångsrik kompensation av ökade råvarukostnader möjliggjorde en tillfredsställande lönsamhet

2018-07-24
Ahlstrom-Munksjö förvärvar Expera - Inbjudan till presskonferens  24.7.2018 kl. 14:30 lokal tid

2018-07-23
Ahlstrom-Munksjö förvärvar den amerikanska specialpapperstillverkaren Expera till ett bolagsvärde om USD 615 miljoner

2018-07-12
Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2018 den 26 juli 2018

2018-06-18
Ahlstrom-Munksjö svarar på den ökande efterfrågan på lösningar för industriell filtrering genom att investera 28 MEUR i filtreringsverksamheten

2018-06-12
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2018-04-24
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2018: Stark omsättningsökning vid oförändrade valutakurser och fortsatt realisering av synergier

2018-04-24
Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen

2018-04-24
Ahlstrom-Munksjö förvärvar Caieiras specialpappersbruk i Brasilien

2018-04-23
Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka MEUR 9 i syfte att förbättra det finansiella resultatet

2018-04-12
Ahlstrom-Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2018 den 24 april 2018

2018-04-10
Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka 27 MEUR för att förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan

2018-03-21
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2018-03-06
Hans Sohlström tillträder som Ahlstrom-Munksjös vd och koncernchef den 16 april 2018

2018-02-28
Ahlstrom-Munksjös årsredovisning för 2017 publicerad

2018-02-13
KALLELSE TILL AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

2018-02-13
Ahlstrom-Munksjö Bokslutkommunike 2017: Stark omsättningsökning med god lönsamhetsutveckling och bra kassaflöde

2018-02-12
Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny intjänandeperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet

2018-01-31
Ahlstrom-Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2017 den 13 februari 2018

2018-01-29
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2018

2017-12-21
Hans Sohlström utses till VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö

2017-12-18
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utnämning i koncernledningen

2017-12-01
Ahlstrom-Munksjö bekräftar sin etiska väg framåt genom att ansluta sig till FN:s Global Compact

2017-10-27
Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2018

2017-10-25
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2017: Stark organisk tillväxt

2017-10-24
Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

2017-10-13
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-september 2017 den 25 oktober 2017

2017-09-04
Ahlstrom-Munksjö har beslutat om en kapitalåterbäring på 0,23 euro per aktie

2017-09-01
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s och AC Invest Six BV:s innehav

2017-07-27
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s innehav

2017-07-26
Ahlstrom-Munksjö investerar i ytterligare kapacitet för att stödja ökad efterfrågan på filtermaterial

2017-07-25
Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2017: Bra start för det sammanslagna bolaget med ett starkt kvartalsresultat

2017-07-14
Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2017 den 25 juli 2017

2017-06-26
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Styrelseledamot Jan Inborr har avlidit

2017-06-14
Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier

2017-06-13
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.6.2017

2017-06-12
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.6.2017

2017-06-12
Listningsprospekt för Ahlstrom-Munksjös obligation om 250 miljoner euro finns tillgängligt

2017-06-09
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 9.6.2017

2017-06-08
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 8.6.2017

2017-06-07
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 7.6.2017

2017-06-07
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2017-06-06
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.6.2017

2017-06-05
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.6.2017

2017-06-05
Ahlstrom-Munksjö offentliggör slutligt resultat för återköpserbjudandet

2017-06-05
Ahlstrom-Munksjö offentliggör preliminärt resultat för återköpserbjudande

2017-06-02
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.6.2017

2017-06-02
Ahlstrom-Munksjö investerar i pergamentprodukter i Frankrike

2017-06-01
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 1.6.2017

2017-06-01
Ahlstrom-Munksjö emitterar ett obligationslån om 250 miljoner euro

2017-05-31
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 31.5.2017

2017-05-30
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 30.5.2017

2017-05-29
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 29.5.2017

2017-05-26
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.5.2017

2017-05-24
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.5.2017

2017-05-23
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.5.2017

2017-05-22
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 22.5.2017

2017-05-22
Ahlstrom-Munksjö överväger emission av nytt obligationslån och offentliggör ett återköpserbjudande avseende bolagets utestående 2019 obligationslån

2017-05-19
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.5.2017

2017-05-18
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.5.2017

2017-05-17
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.5.2017

2017-05-16
Ahlstrom-Munksjö fortsätter att återköpa egna aktier

2017-05-16
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2017-05-15
Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation samt utsikter för EBITDA-utvecklingen 2017

2017-05-15
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 15.5.2017

2017-05-12
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.5.2017

2017-05-11
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 11.5.2017

2017-05-10
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.5.2017

2017-05-08
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 8.5.2017

2017-05-05
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.5.2017

2017-05-02
Ahlstrom-Munksjö inleder återköp av egna aktier

2017-04-26
Munksjös delårsrapport för januari-mars 2017: Fortsatt lönsamhetsförbättring skapar en stark plattform för Ahlstrom-Munksjö

2017-04-26
Ahlstrom final accounts show a record high quarterly operating profit and strong sales growth

2017-04-23
Munksjö Oyj: Förändring i Munksjös valberedning

2017-04-12
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-mars 2016 den 26 april 2017

2017-04-07
Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2017-04-06
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Styrelsens permanenta kommittéer

2017-04-06
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utbetalningar på basis av Munksjös långsiktiga incitamentsprogram

2017-04-06
Ahlstrom-Munksjö Oyj:s nya dividendpolicy och förslag gällande kapitalåterbäring

2017-04-04
Korrigering: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

2017-04-04
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2017

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj löser in hybridlånet på 100 miljoner euro

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Fusionen mellan Munksjö och Ahlstrom har registrerats och styrelsen har valt ordförande och vice ordföranden

2017-03-31
Munksjö och Ahlstrom verkställer deras fusion

2017-03-23
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.3.2015

2017-03-17
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-03-16
Munksjö har beslutat om en kapitalåterbäring på 0,45 euro per aktie

2017-03-13
Munksjö: Samgåendet av Munksjö och Ahlstrom har godkänts av Europeiska kommissionen och förväntas verkställas i början av april 2017

2017-03-10
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-02-28
Munksjös årsredovisning för 2016 publicerad

2017-02-22
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-02-16
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2016: Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

2017-02-16
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2016: Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

2017-02-02
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-01-19
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2016 torsdagen den 16 februari 2017

2017-01-11
Munksjö Oyj: Beslut av extra bolagsstämman

2017-01-11
Munksjö Oyj: Ahlstroms extra bolagsstämma godkände samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö

2016-12-21
Alla Munksjös bruk är nu certifierade enligt ledningssystem för arbetsmiljö, OHSAS 18001: 2007

2016-12-16
Munksjö Oyj: Prospekt och viss annan information avseende Munksjös och Ahlstroms fusion har publicerats

2016-11-14
Munksjö: Kallelse till Munksjös extra bolagsstämma

2016-11-07
Munksjö och Ahlstrom går samman och skapar en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar

2016-10-26
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2016: Bästa lönsamhet och kassaflöde hittills i ett tredje kvartal

2016-10-26
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2016: Bästa lönsamhet och kassaflöde hittills i ett tredje kvartal

2016-10-06
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2016 onsdagen den 26 oktober 2016

2016-10-05
Likviditetsgarantin för Munksjös aktie på Nasdaq Helsingfors upphör

2016-10-04
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2017

2016-09-07
Munksjö: Investering i Arches för att säkra den ledande positionen inom slipbaspapper

2016-07-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2016: Mycket starkt kvartalsutfall för omsättning, lönsamhet och kassaflöde

2016-07-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2016: Mycket starkt kvartalsutfall för omsättning, lönsamhet och kassaflöde

2016-07-14
Munksjö: Gustav Adlercreutz, General Counsel, går i pension i februari 2017 och efterträds av Andreas Elving

2016-07-07
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2016 onsdagen den 27 juli 2016

2016-06-30
Munksjö: Ändringar i terminologi gällande Munksjös finansiella rapportering för alternativa nyckeltal samt uppdateringar i kommunikationspolicyn

2016-06-16
Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2016-06-15
Munksjö inför ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner baserat på utvecklingen av aktievärdet

2016-05-03
Munksjö blir medlem av Forest Stewardship Council (FSC®)

2016-04-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2016: En klart förbättrad rörelsemarginal

2016-04-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2016: En klart förbättrad rörelsemarginal

2016-04-26
Munksjö publicerar produktionsvolymer per rapporteringssegment från och med första kvartalet 2016

2016-04-26
Munksjö publicerar produktionsvolymer per rapporteringssegment från och med första kvartalet 2016

2016-04-12
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2016 onsdagen den 27 april 2016

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-03-09
Munksjös årsredovisning för 2015 publicerad

2016-02-18
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s innehav

2016-02-11
Kallelse till Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2016-02-11
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2015: Starkt kassaflöde under fjärde kvartalet. Lönsamheten för helåret påverkad av högre råvarupriser.

2016-01-26
Munksjö: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2016

2016-01-20
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016

2015-12-17
Munksjö har tecknat ett nytt låneavtal i svenska kronor för att ytterligare öka flexibiliteten och förlänga löptiden

2015-11-26
Munksjös kapitalmarknadsdag 2015: Utveckling av grunderna för värdeskapande

2015-11-03
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2015: Prishöjningar uppväger ännu inte effekten av högre råvarupriser

2015-10-16
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2015 tisdagen den 3 november 2015

2015-10-02
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2016

2015-09-17
Munksjö inviger en ny kräppmaskin för att utöka produktutbudet för elektrotekniskt papper

2015-09-10
Munksjö planerar ytterligare åtgärder för att justera kostnadsbasen och bokar engångskostnader

2015-09-09
Munksjö utnämner Anna Selberg till SVP Communications

2015-09-01
Munksjö förstärker sitt fokus på hållbarhet genom en utnämning i ledningsgruppen

2015-07-23
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2015: Stabil lönsamhetsutveckling trots ökade priser på kortfibrig massa

2015-07-22
Munksjö utnämner Åsa Jackson till SVP Human Resources

2015-06-29
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2015 torsdagen den 23 juli 2015

2015-06-16
Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2015-05-22
Munksjö Oyj har avslutat återköpen av egna aktier

2015-05-21
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 21.5.2015

2015-05-20
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.5.2015

2015-05-19
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.5.2015

2015-05-18
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.5.2015

2015-05-15
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 15.5.2015

2015-05-15
Förändring i Munksjös ledningsgrupp

2015-05-13
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.5.2015

2015-05-12
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.5.2015

2015-05-11
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 11.5.2015

2015-05-08
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 8.5.2015

2015-05-08
Munksjö Oyj: Förändring i Lannebo Fonder AB:s innehav

2015-05-07
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 7.5.2015

2015-05-06
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.5.2015

2015-05-05
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.5.2015

2015-05-04
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 4.5.2015

2015-04-30
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 30.4.2015

2015-04-29
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2015: Stabil EBITDA-marginal och förbättrat nettoresultat

2015-04-17
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2015 onsdagen den 29 april 2015

2015-04-15
Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

2015-03-30
Munksjö Oyj: Utnämning i ledningsgruppen

2015-03-27
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.3.2015

2015-03-26
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.3.2015

2015-03-25
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 25.3.2015

2015-03-24
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.3.2015

2015-03-20
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.3.2015

2015-03-19
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.3.2015

2015-03-18
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.3.2015

2015-03-17
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.3.2015

2015-03-17
Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2014 publicerad

2015-03-16
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 16.3.2015

2015-03-13
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.3.2015

2015-03-12
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.3.2015

2015-03-11
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 11.3.2015

2015-03-10
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.3.2015

2015-03-09
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 9.3.2015

2015-03-06
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.3.2015

2015-03-05
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.3.2015

2015-03-04
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 4.3.2015

2015-03-03
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 3.3.2015

2015-03-02
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.3.2015

2015-02-27
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.2.2015

2015-02-26
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.2.2015

2015-02-25
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 25.2.2015

2015-02-24
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.2.2015

2015-02-23
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.2.2015

2015-02-20
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.2.2015

2015-02-19
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.2.2015

2015-02-18
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.2.2015

2015-02-17
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.2.2015

2015-02-16
FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 16.2.2015

2015-02-12
Kallelse till Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2015-02-12
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2014: Stark resultatutveckling och avslutat integrationsprojekt

2015-02-12
Munksjö Oyj inleder återköp av egna aktier

2015-02-09
Munksjö utnämner Pia Aaltonen-Forsell till CFO

2015-01-15
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari 2015

2015-01-13
Munksjö Oyj: KORRIGERING: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

2015-01-13
Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

2014-12-10
Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav

2014-12-10
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav

2014-12-10
Munksjö Oyj: Munksjö planerar en omorganisation av säljorganisationen

2014-12-07
Munksjö Oyj: Handeln med Munksjö Oyj:s aktie inleds måndagen den 8 december 2014 på Nasdaq Stockholm

2014-12-04
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s och AC Invest Five B.V.:s innehav i Munksjö

2014-12-04
Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

2014-12-04
Munksjö Oyj: Munksjö har erhållit godkännande för en parallellnotering på Nasdaq Stockholm

2014-11-20
Munksjö Oyj: Lönsamhetsmål i fokus på Munksjös kapitalmarknadsdag

2014-11-19
Munksjö Oyj: Viknum AB:s innehav har överskridit 10 procent och Vimpu Intressenter Ab:s innehav har underskridit 5 procent

2014-10-29
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2014 - Positiv organisk tillväxt och resultatutveckling, synergimålet uppnått

2014-10-08
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2014 onsdagen den 29 oktober

2014-10-02
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2015

2014-09-22
Förändring i Munksjös Management Team

2014-09-11
Munksjö Oyj har tecknat ett nytt finansieringsavtal för att minska finansieringskostnaderna och förlänga löptiden

2014-07-23
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2014 - Fortsatt positiv lönsamhetstrend

2014-06-27
Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2014-06-26
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2014 onsdagen den 23 juli

2014-05-28
Munksjö Oyj inför ett aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

2014-05-28
Munksjö Oyj: Change in the holdings of Antti Ahlström Perilliset Oy and Ahlström Capital Oy

2014-05-22
Munksjö Oyj: Förändring i Lannebo Fonder AB:s innehav

2014-05-21
Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

2014-05-08
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2014 - Positiv lönsamhetsutveckling

2014-04-24
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2014 torsdagen den 8 maj 2014

2014-04-04
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap

2014-04-02
Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

2014-03-12
Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2013 publicerad

2014-02-28
Munksjö Oyj ingår avtal om likviditetsgaranti för sin aktie

2014-02-25
Munksjö Oyj: Munksjö och Ahlstrom har mottagit ett meddelande om invändningar från Europeiska kommissionen

2014-02-13
Munksjö Oyj:Kallelse till ordinarie bolagsstämma

2014-02-13
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2013: Samgåendet slutfördes och synergierna realiseras tidigare än planerat

2014-02-11
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap

2014-02-03
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap

2014-01-31
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2013 torsdagen den 13 februari 2014

2014-01-20
Munksjö Oyj: Nomineringsorganets förslag till den ordinarie bolagsstämman 2014

2014-01-10
Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 2 kap

2014-01-09
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav i Munksjö

2013-12-17
Uppdatering till fastställandet av anskaffningsutgiften för Munksjös och Ahlstroms aktier i den finska beskattningen

2013-12-04
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2014

2013-12-02
Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav i Munksjö efter registreringen av nya aktier i samband med Coated Specialties-delningen

2013-12-02
Munksjö Oyj: Förändringar i EQT:s och Ahlstrom Abp:s innehav

2013-12-02
Munksjö: Delningen och Munksjös nya aktier registrerade i handelsregistret

2013-11-29
Munksjö och Ahlstrom har verkställt samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö

2013-11-25
Munksjö och Ahlstrom verkställer samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö

2013-11-21
Munksjö Oyj: Vimpu Intressenter Ab:s innehav i Munksjö har överskridit 5 procent

2013-11-19
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2013 - Integrationsarbetet fortlöper enligt plan

2013-11-04
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 tisdagen den 19 november 2013

2013-09-25
Munksjö Oyj - Ändring av den tysta perioden

2013-08-22
Munksjö Oyj - Samgåendets första fas slutförd, stabil utveckling i verksamheten

2013-08-07
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2013 torsdagen den 22 augusti 2013

2013-07-04
Munksjö Oyj - Delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien godkändes

2013-06-28
Munksjö Oyj publicerar prospekt för delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien

2013-06-25
Munksjö Oyj - Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett

2013-06-24
Fastställande av anskaffningsutgiften för Munksjös och Ahlstroms aktier i den finska beskattningen

2013-06-07
Handeln med Munksjö Oyj:s aktier inleds idag på Helsingforsbörsen

2013-05-27
Munksjö - Delningen och Munksjös nya aktier registrerade i handelsregistret

2013-05-24
Munksjö och Ahlstrom slutför kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

2013-05-24
Munksjö - Europeiska kommissionen godkänner kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

2013-05-23
BRASILIENS KONKURRENSMYNDIGHET GODKÄNNER KOMBINATIONEN AV MUNKSJÖ AB OCH AHLSTROMS AFFÄRSOMRÅDE LABEL AND PROCESSING

2013-05-17
Munksjö Oyj publicerar prospektet för börsnotering

2013-05-17
Munksjö Oyj:s aktieägare godkände delningen av Ahlstroms affärsverksamhet Label and Processing i Brasilien

2013-05-13
Munksjö Oyj har lämnat in ansökan om börsnotering på Helsingforsbörsen