Övriga meddelanden

Läckage vid Ahlstrom-Munksjö’s Aspa massabruk i Sverige

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, 28 JANUARI 2020

Uppdatering efter söndagens arbetsplatsolycka

Två av våra medarbetare har lämnat sjukhuset. En lindrigt skadad kvarstår för observation. Enligt våra uppgifter är läget stabilt för medarbetaren vilken skadats allvarligt.

På måndagen vid lunchtid informerades samtliga anställda om olyckan. Under måndagen undersöktes olycksplatsen av myndigheterna, vilka assisterades av vår egen personal. Klockan 17.00 påbörjades återställning och förberedelser inför produktionsstart. Produktionen startade under natten till tisdag.

Läckaget på Aspa massabruket

Vid 10.30 tiden söndagen den 26 januari inträffade ett läckage av svavelväte på Aspa massabruk. Läckaget skedde i lokala utrymmen i samband med underhållsarbete och utsatte åtta personer. Fyra personer vilka utsattes för gasen transporterades till sjukhus. En är allvarligt skadad. Av säkerhetsskäl lades produktionen vid fabriken ned ca kl 11. Svavelväte läckte inte ut från fabriken och det förelåg ingen fara för allmänheten. Arbetsplatsen stängdes, och arbetet med att utreda orsaken till läckaget påbörjades.  

Kontaktperson
Platschef Michael Berggren
+46 583 816 01