Virkesinköp

Aspa Bruk

Vedråvaran till den specialpappersmassa som tillverkas vid Aspa Bruk köps i huvudsak från Sydved, ett bolag Ahlstrom Sweden AB äger tillsammans med Stora Enso. Samägandet i Sydved bidrar till en hög leveranssäkerhet samt vetskapen om att råvaran kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

Billingsfors

Vedråvaran som används vid produktionen i Billingsfors kommer från ansvarsfullt brukade skogar inom ca 10 mils radie från bruket. För mer information kontakta vår inköpsorganisation för virkesråvaran till Billingsfors bruk.

Kontakta våra virkesköpare:

Jörgen Andersson, Åmål
Tel: 0702-29 21 71
jorgen.andersson(a)ahlstrom.com

Egon Setterborg, Bengtsfors 
Tel: 0761-13 76 53
egon.setterborg(a)ahlstrom.com

Per Abrahamsson, Bäckefors - Bohuslän
Tel: 0730-70 47 32
per.abrahamsson(a)ahlstrom.com

Avverkning

Jan Arvidsson
Tel: 0730-38 95 07
jan.arvidsson(a)ahlstrom.com

Administration

Maria Andersson
Tel: 0531-376 77
maria.andersson(a)ahlstrom.com

Virkeschef

Pontus Larsson
Tel: 0705-09 76 30
pontus.larsson(a)ahlstrom.com