Våra värderingar

Våra värderingar

Våra värderingar utgör de vägledande principerna för hur vi agerar och beter oss. De utgör riktlinjerna för hur vi agerar dagligen och nyckeln till hur vi med framgång förverkligar vår vision och strategiska ambition. 

Ahlstrom strategiska ram vilar på fyra värderingar med tillhörande beteenden. Båda speglar vår historia och de förändringar som krävs för att vi ska kunna förverkliga våra ambitiösa planer. Våra värderingar är nära kopplade med de tidigare hörnstenarna i vår kultur, och bygger på vår entreprenörskultur. De är hörnstenarna i vår strategi och vägleder oss i hur vi leder oss själva, andra i organisationen och vår verksamhet. 

1200x280-AM_arvokuvat_v10_300ppi_PNG.png

Ahlstroms värderingar är: 

  • Ansvarstagande (Accountability). Vi är ansvariga för framgången i vår affärsverksamhet eller funktion. Vi håller alltid oss själva och andra ansvariga. Vi gör det rätta och säger till när något är fel. Ansvaret inom den lokala verksamheten är en hörnsten för vår framgång som företag.
  • Ständig utveckling (Growth mindset).Vi utmanar alltid det rådande läget och strävar efter att bli bättre, både som individer och som grupp. Även om vi är stolta över våra resultat, strävar vi alltid efter mer. Vi går utöver det uppenbara och identifierar affärsmöjligheter, innovationsmöjligheter samt områden för kontinuerlig förbättring proaktivt och i rask takt.
  • Ett lag (One team). Vi agerar alltid på det sätt som är bäst för företaget, och prioriterar företaget framför enskilda affärsenheter eller funktioner om det uppstår en konflikt. Vi kommunicerar öppet och samarbetar. 
  • Omtanke (Care). Vi tar hand om varandra. Vi håller varandra säkra på anläggningarna och tar hand om varandra. Vi tar hand om de samhällen där vi verkar och miljön som helhet. Vi bryr oss om våra kunders framgång och tänker på hur vi agerar.