Mål, vision och värderingar

Ahlstrom är unikt positionerat som världsledande inom ett brett utbud av hållbara och tekniskt avancerade fiberbaserade specialmaterial. Vårt mål, vår vision och våra värderingar hjälper oss att uppnå våra målsättningar som företag. 

 

MÅL – Vi renar och skyddar med varje fiber, för en hållbar värld 

Vi vill vara en tankeledare när det gäller att främja hållbara fiberbaserade material för att bidra till en förändring mot en hållbar, koldioxidsnål och cirkulär ekonomi. Fler än 80 % av våra produkter skyddar människor och renar processer. Vi arbetar för att göra det till 100 %, då vårt mål som företag är att rena och skydda med varje fiber, för en hållbar värld. 

VISION – Att vara företaget som väljs för sina hållbara specialmaterial 

Ahlstroms vision är att vara det företag som väljs för hållbara specialmaterial i kunders, anställdas, lokalsamhällens och investerares ögon. Vår vision vägleder oss i att uppnå vår strategiska ambition för 2025 att bli världsledande att kombinera fibrer till prestandamaterial som renar luft och vätskor och skyddar människor, produkter och planeten.

VÄRDERINGAR – Ansvarstagande, Ständigt utvecklas, Ett lag och Omtanke 

Våra värderingar utgör de vägledande principerna för hur vi agerar och beter oss. De utgör riktlinjerna för hur vi agerar dagligen och nyckeln till hur vi med framgång förverkligar vår vision och strategiska ambition. 

  • Ansvarstagande (Accountability). Vi är ansvariga för framgången i vår affärsverksamhet eller funktion. Vi håller alltid oss själva och andra ansvariga. Vi gör det rätta och säger till när något är fel. Ansvaret inom den lokala verksamheten är en hörnsten för vår framgång som företag. 
  • Ständig utveckling (Growth mindset). Vi utmanar alltid det rådande läget och strävar efter att bli bättre, både som individer och som grupp. Även om vi är stolta över våra resultat, strävar vi alltid efter mer. Vi går utöver det uppenbara och identifierar affärsmöjligheter, innovationsmöjligheter samt områden för kontinuerlig förbättring proaktivt och i rask takt. 
  • Ett lag (One team). Vi agerar alltid på det sätt som är bäst för företaget, och prioriterar företaget framför enskilda affärsenheter eller funktioner om det uppstår en konflikt. Vi kommunicerar öppet och samarbetar. 
  • Omtanke (Care). Vi tar hand om varandra. Vi håller varandra säkra på anläggningarna och tar hand om varandra. Vi tar hand om de samhällen där vi verkar och miljön som helhet. Vi bryr oss om våra kunders framgång och tänker på hur vi agerar.