Bolagsstämma 2020

Ordinarie bolagsstämman 2020 hölls i Helsingfors den 25 mars
Viktig information angående ordinarie bolagsstämman
 
På grund av risken för infektion av coronaviruset har Ahlstrom-Munksjö beslutat att göra vissa ändringar i de praktiska arrangemangen på ordinarie bolagsstämman i Finlandiahuset i Helsingfors den 25 mars 2020, kl. 13:00, och dessutom publicerat ett börsmeddelande med viktig information angående mötet. 
 
Mot bakgrund av den aktuella situationen uppmanar Ahlstrom-Munksjö aktieägarna att avstå från att delta personligen och istället utöva sina aktieägarrättigheter genom fullmakt. Detta alternativ erbjuder aktieägarna möjligheten att utöva sina rättigheter som aktieägare genom att tillhandahålla en fullmakt till mötets sekreterare, en advokat från Hannes Snellman. Fullmakten kan innehålla specifika röstinstruktioner. Det är också möjligt att ge fullmakten till en annan person. Det bör dock hållas i åtanke att varje ytterligare fullmaktshavare adderar en ytterligare person på bolagsstämman.
 
Genom detta förfarande är det möjligt att i högsta möjliga mån minimera antalet närvarande personer på  bolagsstämman.
 
Instruktioner för aktieägare 
 
Om ni avser att använda fullmaktsalternativet, vänligen fyll i era personliga uppgifter i fullmakten och skicka den signerade fullmakten till  yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com senast måndagen den 23 mars 2020. Det är också möjligt att ta en bild av en underskriven fullmakt och skicka bilden per e-post. Vi kommer även att acceptera en fullmakt som inkommer per textmeddelande till tel +358 50 472 9690. Vi föredrar emellertid att det skickas per e-post.
 
Ahlstrom-Munksjö följer situationen löpande och aktieägarna ombeds att vid alla tillfällen följa instruktioner och rekommendationer från de finska myndigheterna https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv. För ytterligare detaljer, vänligen se börsmeddelandet.
 

Beslut av den ordinarie bolagsstämman 

Bolagsstämmoprotokollet (på finska)

Webcast (på finska)

Hannes Snellman Fullmakt

Bolagsstämmokallelse

Ersättningspolicy

Styrelsens förslag

Valberedningens förslag

Föredragningslista

Fullmakt

Anvisningar för ägare till förvaltarregistrerade aktier

Dataskyddsbeskrivning

Mötesplats och parkering

Anmälan om deltagande för aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear Sweden

Nathalie Ahlström CV


Årsredovisning 2019