Extra bolagsstämma 2017

Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma hölls den 11 januari 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors.

Den extra bolagsstämmans beslut och protokoll

Beslut av extra bolagsstämman 
Protokoll (på finska)

Presentationsmaterial
Presentationen som hölls vid den extra bolagsstämman

Dokument
Kallelse till extra bolagsstämma 
Styrelsens förslag 
Föredragningslista
Föreslagna styrelseledamöters CVn

Fusionsplan
Fusionsplan
Revisorns utlåtande till Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma 
Revisorns utlåtande till Ahlstrom Abp:s extra bolagsstämma


Tillgängliga dokument i mötet angående Munksjö Oyj

Munksjö Oyjs styrelses redogörelse
Munksjö Oyj:s börsmeddelande den 7 november 2016 
Munksjö Oyj:s bolagsstämmoprotokoll den 6 april 2016 
Munksjö Oyj:s delårsrapport Q3/2016 
Munksjö Oyj:s delårsrapport Q2/2016 
Munksjö Oyj:s delårsrapport Q1/2016 
Munksjö Oyj:s årsredovisning 2015 
Munksjö Oyj:s årsredovisning 2014 
Munksjö Oyj:s årsredovisning 2013

Tillgängliga dokument i mötet angående Ahlstrom Abp
Ahlstrom Abp:s styrelses redogörelse
Ahlstrom Abp:s börsmeddelande den 28 oktober 2016 
Ahlstrom Abp:s börsmeddelande den 7 november 2016 
Ahlstrom Abp:s börsmeddelande den 7 november 2016 
Ahlstrom Abp:s börsmeddelande den 7 november 2016 
Ahlstrom Abp:s bolagsstämmoprotokoll den 5 april 2016 
Ahlstrom Abp:s delårsrapport Q3/2016 
Ahlstrom Abp:s delårsrapport Q2/2016 
Ahlstrom Abp:s delårsrapport Q1/2016 
Ahlstrom Abp:s årsredovisning 2015 
Ahlstrom Abp:s årsredovisning 2014 
Ahlstrom Abp:s årsredovisning 2013